Disclaimer

  • De op deze website getoonde informatie wordt door Kaneh-bosem.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
  • Kaneh-bosem.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten, prijzen en diensten die door Kaneh-bosem.nl worden aangeboden.
  • Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
  • Kaneh-bosem.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Kaneh-bosem.nl aanvaardt geen enkele
    aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Kaneh-bosem.nl opgenomen informatie en tarieven.
  • Hoewel Kaneh-bosem.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Kaneh-bosem.nl niet aansprakelijk voor content en/of berichten die door
    gebruikers van de website via internet verzonden worden.
  • Hoewel Kaneh-bosem.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Kaneh-bosem.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– De eigenaar: de eigenaar van de website;
– Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– De content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Scroll naar boven
Scroll naar top