Privacy policy

Kaneh-bosem.nl dankt u voor uw bezoek en interesse in onze website.

Gegevensbescherming wordt bij ons groot geschreven en wij willen graag, dat u zich bij uw bezoek op onze internet-pagina’s op uw gemak voelt. De bescherming van uw privésfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons van eminent belang. Hiermee houden wij bij onze zakelijke processen rekening.

Wij verwerken persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze website worden ingevoerd volgens de Nederlandse richtlijnen betreffende de. Onze policy aangaande de gegevensbescherming is voor het overige gebaseerd op de voor Kaneh-bosem.nl geldende gedragscode van de gegevensbescherming. Kaneh-bosem.nl kan links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop deze verklaring omtrent de gegevensbescherming niet van kracht is.

Kaneh-bosem.nl gedragscode voor gegevensbescherming:

Inwinnen en verwerking van persoonlijke gegevens
Als u onze website bezoekt, slaat onze webserver standaard het IP-adres op, dat u door uw Internet
serviceprovider toegewezen heeft gekregen. Tevens wordt de website van waaruit u ons bezoekt, de
websites die u bij ons bezoekt en de datum en duur van uw bezoek opgeslagen. Persoonlijke gegevens
worden alleen dan opgeslagen, wanneer u ons deze op eigen instigatie aangeeft, bijvoorbeeld bij een
registratie, een enquête, een prijsvraag of voor het afsluiten van een contract.

Gedragscode
Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens:
Kaneh-bosem.nl gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de websites, voor het klantenbeheer, voor productenquêtes en voor de marketing
uitsluitend in de hiervoor vereiste omvang. Het doorgeven van persoonsgerichte gegevens aan officiële instellingen en instanties geschiedt uitsluitend in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers zijn door ons verplicht de geheimhouding van persoonlijke gegevens in acht te nemen.

Keuzemogelijkheid
Wij willen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en service en u, indien gewenst, hierover vragen te stellen. Natuurlijk geschiedt de deelname aan zulke acties geheel op vrijwillige basis. Als u niet instemt, kunt u ons te allen tijde schriftelijk hierover informeren, zodat we het gebruik van uw gegevens dienovereenkomstig kunnen tegenhouden.

Beveiliging
Kaneh-bosem.nl heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige
manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend verbeterd door de introductie van nieuwe technologieën.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met info@kaneh-bosem.nl

Scroll naar boven
Scroll naar top